Naše vize

Představte si svět, ve kterém jsou vznikající pravidla, která řídí život lidí a byznysu, mnohem přehlednější.

Nebylo by skvělé žít ve světě, kde by měli lidi lepší přehled nad tím, jaká legislativa a regulatorika vzniká a mohli lépe a rychleji identifikovat rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit jejich byznys?

Tenhle svět je naší vizí v DigiLobby.

Matěj Křístek
Co-founder
Tomáš Grundza
Co-founder

V boji za přehlednější legislativní proces

Na jedné straně vidíme neustále se zvyšující byrokratickou zátěž. A čím dál tím víc komplexnější svět, který potřebuje sofistikovanější pravidla. Zároveň ale zatím nevidíme, že by se startupy ve větší míře zapojovaly do toho, aby tato pravidla byla pro lidi a pro byznysy přehlednější a práce s nimi efektivnější. Proto jsme založili DigiLobby.

Naši lidé

Máme zkušenosti z firem a organizací, jako je: ShipMonk, Avast, Trask, DataSentics, Rekola, GoOut, Grayling nebo Rekonstrukce státu
Tomáš Pecháč
Development lead
Honza Soukup
UX/Product design
Jakub Srnka
Frontend development
Karolína Čaplová
UI / Graphic Design
Anna Kmentová
Data engineer
Ondřej Maxa
Backend Development
Jakub Kvapil
Sales manager
Jakub Pohl
Data engineer

Proč jsme tady

Viděli jsme spoustu právníků a dalších lidí v neziskovkách i velkých firmách, jak zápasí s komplexitou kolem zákonů a regulatoriky. Jak spravují své projekty v excelech. Jak je pro ně často těžké a časově náročné se zorientovat ve stovkách a stovkách legislativních dokumentů a procházet desítky datových zdrojů. Jak častý problém je si efektivně zmanagovat komunikaci se stakeholdery. Nebo si jen spravovat své projekty v týmu, digitálně na jednom místě.

Právě pro tyto lidi náš produkt vznikl a právě těmto lidem chceme udělat život lepší.